Arvomme

Kiireettömyys: Hyvä hoiva, hoito ja huolenpito perustuu kiireettömyyteen.

Kohtaaminen: Tärkeintä on asiakkaan kuuntelu ja aito läsnäolo. Jokainen jaettu hetki on tärkeä ja merkityksellinen.

Kunnioitus: Kunnioitamme ja arvostamme jokaista kohtaamaamme ihmistä ja heidän kanssaan vietettyä aikaa.