Jyväskylä

Huolenpito Helenan toiminta Jyvässeudulla käynnistyi 8.8.2018. Huolenpito Helena Oy on Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn rekisteröimä sosiaalipalvelujen tuottaja ja Jyväskylän kaupungin hyväksymä palvelujen tuottaja säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon, lapsiperheiden kotipalvelun ja omaishoidon tuen palveluseteleissä.

Huolenpito Helena – Jyväskylä
PL 21, 40101 Jyväskylä
Puh 020 766 9030
asiakaspalvelu@huolenpitohelena.fi
Lisätietoja: Jenni Huuhka 040 1451 229