Jyväskylän toimipiste

Huolenpito Helenan toiminta Jyvässeudulla käynnistyi 8.8.2018. Huolenpito Helena Oy on Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn rekisteröimä sosiaalipalvelujen tuottaja ja Jyväskylän kaupungin hyväksymä palvelujen tuottaja säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon, lapsiperheiden kotipalvelun ja omaishoidon tuen palveluseteleissä.

Lisätietoja: Maarit Eskola, 045 788 16535 (yksikönpäällikkö, Jyväskylä)