Jyväskylän toimipiste

Huolenpito Helenan toiminta Jyvässeudulla käynnistyi 8.8.2018. Huolenpito Helena Oy on Länsi- ja Sisä-Suomen AVIn rekisteröimä sosiaalipalvelujen tuottaja ja Jyväskylän kaupungin hyväksymä palvelujen tuottaja säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon, lapsiperheiden kotipalvelun ja omaishoidon tuen palveluseteleissä.

Lisätietoja: Sari Kantonen, 044 74 999 26 (yksikönpäällikkö)