Hoitotyömme perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen. Vanhustyön toimintaa ohjaa Stakesin julkaisema: ”Ikääntyneiden kotihoidon laadun arviointiopas – Asiakaslähtöinen kotihoito”.

Koti on ihmisen paras paikka. Tulemme kotiisi kiireettä, sinua kunnioittaen ja kuunnellen.

HUOLENPITO HELENAN ARVOT

  • Kiireettömyys
  • Kohtaaminen
  • Kunnioittaminen
Hyvä hoiva, hoito ja huolenpito perustuu kiireettömyyteen. Hoitotilanteessa olemme asiakasta varten ja häneen suhtaudutaan ihmisenä, ei vain hoidon kohteena. Huolenpito Helenan toiminta on asiakaslähtöistä perustuen asiakkaan yksilölliseen elämäntilanteeseen ja siitä lähteviin tarpeisiin.
Kohtaamistilanteissa tärkeintä on asiakkaan kuuntelu. Jokainen kohtaamistilanne on tärkeä ja merkityksellinen.
Kunnioitamme kaikkia ihmisiä sukupuoleen, rotuun, uskonnollisiin tai poliittisiin kantoihin katsomatta.