Hoitotyömme perustuu kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen, jonka mukaisesti ymmärrämme ihmisyyden fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Vanhuutta ja ikääntymistä tarkastelemme elämänkaariteorian mukaisesti omana erityisenä ja merkityksellisenä elämänvaiheenaan.

Vanhustyön toimintaamme ohjaa Stakesin julkaisema:
”Ikääntyneiden kotihoidon laadun arviointiopas – Asiakaslähtöinen kotihoito”.

Oma koti on jokaiselle tärkeä paikka, jossa korostuu asukkaansa oikeus määrätä omista asioistaan. Tulemme kotiisi kiireettä, sinua kunnioittaen ja kuunnellen.

 

ARVOT

  • 1. Kiireettömyys
  • 2. Kohtaaminen
  • 3. Kunnioittaminen
Hyvä hoiva, hoito ja huolenpito perustuvat kiireettömyyteen. Hoitotilanteessa ollaan asiakasta varten, ja häneen suhtaudutaan kokonaisena ihmisenä, ei vain hoidon kohteena. Ihmisyys syntyy elämän aikana kerääntyneiden kokemusten myötä, ja hyvin onnistuneessa, kiireettömässä kohtaamisessa nämä kokemukset tulevat kuulluksi. Ciceroa lainaten ”vanhuuden hedelmänä on että voi runsain määrin muistella elämänsä aikaansaannoksia”. Huolenpito Helenan  toiminta on aina asiakaslähtöistä perustuen asiakkaan yksilölliseen elämäntilanteeseen ja siitä lähteviin tarpeisiin.
Kohtaamistilanteissa tärkeintä on kuuntelu. Jos osaa todella kuulla ja nähdä läpi suojamuurien ja muiden kerrosten, niin on luotu pohja sujuvalle yhteistyölle. Kohtaamisen taustalla vaikuttaa tekijän käsitys ihmisyydestä ja elämästä. Miten kohtaan toisen ihmisen ja miten toivoisin minut kohdattavan? Jokainen kohtaamistilanne on tärkeä ja merkityksellinen. Kohtaamisissa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa rakentuu oma identiteettimme aina uudelleen. Huolenpito Helenassa hoidon ja hoivan taso määrittyy sen mukaisesti, millaisen tunteen tämä kohtaaminen jättää sen osapuolille. Kyseessä on hetki, jossa kuullaan ja tullaan kuulluksi.
Ihmisarvon kunnioittaminen ei liity sukupuoleen, rotuun, uskonnollisiin tai poliittisiin kantoihin, vaan ihmisarvon lähtökohtana pidämme ihmisyyttä itsessään.  Ciceron Cato muistuttaakin, kuinka helposti kunnioittaminen on osoitettavissa, vanhempia tervehditään, heidän seuraansa hakeudutaan, annetaan tietä, noustaan edessä seisomaan, saatetaan matkoilla ja kysytään neuvoja.

Huolenpito Helenassa pyrimme tiedostamaan erilaiset stereotyyppisistä käsityksistä johtuvat ennakkoluulot, ja kohtaamaan jokaisen ihmisen samanarvoisena, ilman suojamuureja. Meidän kanssamme voit olla juuri sellainen kuin olet, juuri sellaisena sinua arvostamme.