Mångsidig vård och omsorg i det egna hemmet, med 18 års erfarenhet!

Ab Huolenpito Helena Oy är ett Åbobaserat hemvårdsföretag som grundats 1999.  Vi erbjuder hemvård, hemsjukvård och städtjänster, enligt kundens individuella behov. Vår kundkrets  består av närståendevårdare, barnfamiljer, invalider samt åldringar.

Huolenpito Helena samarbetar med kommuner, organisationer och andra privata serviceproducenter. Vi följer med förändringar i välfärdssektorn och driver våra kunders rättigheter och  informerar även om de förmåner de är berättigade till.

Vår mångsidiga och professionella personal består av närvårdare, sjukskötare, socionomer och hemvårdare. Med hjälp av patientregisterprogrammet Fastroi Hilkka , hanterar vi kundens information, inklusive hälsotillståndet på ett säkert och pålitligt sätt, och kan samtidigt handleda  i realtid vår personal som är hos kunderna.

Vänligen kontakta +358 44 74 999 26.